VISITA PER LE VIE DI PIAZZA ARMERINA DEL 7 APRILE 2018 GUIDATA DAL PROF. GAETANO MASUZZO

lunedì 5 agosto 2013

Il Palio di una volta / 4

Conte Ruggero a cavallo con paggetti
VII
"Divinu assai!" dissi perciò Ruggeru
e lu dessi a sarvari e chiù valenti 
chiazzisi so', ca nun ci parsi veru
di venerarlu tra l'amata genti,
finquannu, p'ingordigia guglielmina,
l'aria si prisintava troppu fina.

VIII
"Si lu porta 'n Palermu, stamu accura."
già murmuriava la popolazioni
"Ma salvari si po!" - "Daveru? Giura."
"Certu ca sì, juncemu quattru bboni
a Zazzanova e a finta ca iucamu
a na svutata d'occhi l'ammucciamu."

IX
Oh tu ca ascuti ormai dopu mill'anni
e Zazzanova nun lu sai chi ssìa
ti spiecu ca a ddi tempi, canni canni
era mancu finuta, la badìa,
ma è chiaru e lu cuncettu lu rispecchia
ca Zazzanova è sempri Zazzavecchia. (continua)

Giòmetrico

►Domani altra foto e altre 3 strofe.

Nessun commento:

Posta un commento