VISITA PER LE VIE DI PIAZZA ARMERINA DEL 20 MAGGIO 2018 GUIDATA DAL PROF. GAETANO MASUZZO

lunedì 16 settembre 2013

Sempre sulla Sicilia


Sicilia, terra mia

Quannu ti piensu
na lacrima 
mi scinni
sula, sula
m'agniuttu...
Avi u sapuri amaru 
ra luntananza.
Sicilia, terra mia
amuri e odiu
pruovu ppi tia
matrigna, fusti
ppi mia.
Aiu desideriu 
ri l'aria frisca ra matina
Aiu desideriu ro mari
Aiu desideriu do suli 
Vulissi sentiri nautra vota 
comu quannu eru picciridda
u ciauru ra zagara e ra citrunella 
ca nun sentu ciù
ri tantu tempu.
Ora ca sugnu ranni 
e canuscu a vita 
vulissi turnari ni tia...
piddunami... Matri mia.

Cettina Lascia Cirinnà


Nessun commento:

Posta un commento