Sepolcro barone Marco Trigona, XVII sec., Cattedrale, Piazza Armerina
Sepulcher baron Marco Trigona, 17th century, Cathedral, Piazza Armerina

domenica 4 agosto 2013

Il Palio di una volta / 3

Il corteo lungo la via Gen.le Muscarà

IV
E lu distingu comu fussi aguannu
quannu Alissandru dissi: "Tu Ruggeru,
tu Conti d'Altavilla, tu Normannu
di cori ranni e d'ànimu sinceru
di Sicilia sarai Nunziu Divinu
pi libberarla di lu Saracinu.

V
Ma pi benedizioni e pi sigillu
chi t'accumpagni nta sta guerra santa
t'addotu in sempiternu stu Vessillu
ca di forza e putenzia assà ni vanta.
Cumbatti e vinci, in nomu di Maria."
E Ruggeru a suggellu: Eccusissìa !

VI
E pi trent'anni l'èpicu normannu
contra a lu saracinu siculiotu
di vittoria in vittoria cuntrastannu
e rispittannu la divinu votu
cu ddu vessillu a frunti e pi battagghiu
ripristinau lu papalinu scagghiu. (continua)

Giòmetrico 
(Giovanni Piazza: http://giometrico.it)

► Domani altra foto e altre 3 strofe.

Nessun commento:

Posta un commento