Sepolcro barone Marco Trigona, XVII sec., Cattedrale, Piazza Armerina
Sepulcher baron Marco Trigona, 17th century, Cathedral, Piazza Armerina

martedì 3 dicembre 2013

Malu vèntu / 2^

L'impianto eolico in contrada Montagna e concorso di idee per la copertura della Villa:
la Satira sorride e sdrammatizza, e "babbiannu babbiannu"...

VENTU

V
E si smuvissi l'aria strati strati
e si scanciassi poi vecchia cu nova
e tutti ddi miseri i cchiù ammucciati
ca pàrunu chiantati cu li chiova
risciucàssiru ancora a centu a centu
sutta a la vintuliata di ssu ventu.

VI
E ittannu a gammi all'aria li duluri,
la lagnusia, la troppa 'ndiffirenza
e la malvagità, lu disunuri
cu tutta l'onestà di l'apparenza
stu tirribbiliu n'ammuttassi fora
ogni sòggira tinta d'ogni nora.

VII
Ma stu rinnovamentu a fantasia
si chiamassi desertu e nenti cchiù,
pirchì ristassi sulu tu cu mmia,
caru cumpari, e forsi mancu tu,
e m'attuccassi a mmia sulu e mischinu
parrari cu Trigona e cu Cascinu.

VIII
Ma no, cumpà, ma certu ca babbìu,
puru si babbiannu è risaputu...
però 'n cuncursu accomu voli Diu
pa genti onesta puru assa sirvutu
ca na stu munnu, puru la bontà
è patrimoniu di st'umanità !

Giòmetrico

Nessun commento:

Posta un commento