Sepolcro barone Marco Trigona, XVII sec., Cattedrale, Piazza Armerina
Sepulcher baron Marco Trigona, 17th century, Cathedral, Piazza Armerina

martedì 15 luglio 2014

Beddu Paraturi

Contrada Paratore a Piazza Armerina*
Dedicata a tutti coloro che già sono o andranno in villeggiatura tra le belle contrade piazzesi


Lu me beddu Paraturi

- A Pietro Giusto, storico e poeta -

Ch'é bedda sta campagna sularina,
tra boschi e pigni, e 'mmenzu a du' vadduna,
unni a 'na nica e rùstica casina
pèrguli e sciuri ci fannu curuna!

Luntanu di la vita cittadina,
'ngrassu cuntentu e nuddu mi 'mportuna:
prestu m'aggiuccu e prestu di matina
mi sbigghia di lu gaddu la canzuna.

Dintr'a 'na fonti chi manteni frisca
l'acqua e gustusa, ammucciatu cu frasca,
iu tegnu ammoddu a mé cumpari sciascu.

'Ssunta la sarsa cu la pasta 'mmisca;
supru lu càciu comu nivi casca...
bivu e lu stagnu a lu fangottu rascu.

Gerolamo Giusto, 1933

*La contrada si trova nei pressi del Ristorante Mosaici "da Battiato". 

Gaetano Masuzzo/cronarmerina
4 commenti: